جلسه۶: وظایف والدین برای انس کودکان با نماز (۴. مهم جلوه دادن نماز)

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع صحبت ما مهارتهای پایبندی به نماز آن هم در کودکان زیر۶ سال بود. راهکارهایی در جلسه پیش ارائه شد و بیان شد آنچه که در نزد کودکان ارزشمند می شوند را والدین برای آنها می سازند.

حال در منزل برای این مهم چه اعمالی را باید انجام داد:

نکته اول با توجه به سفارش دین سعی در اقامه نماز اول وقت داشته باشیم، چه میزان ما به صدای دعوت خدا لبیک می گوییم. حی الصلاه/ حی الفلاح/ حی علی خیرالعمل یعنی اینکه خداوند پیام دعوت می فرستد و از ما به صورت خصوصی  برای گفتگو عوت بعمل می آورد. کودکان ما واکنش ما به صدای اذان را می بینند و مناسب است این راهکار عملی به صورت مستمر عملیاتی شود.

نکته دوم قبل شروع به اقامه نماز بهتر است مقابل دید کودکانمان وضو بگیریم؛ چرا که طبق بیان قبلی حواس کودکان بسیار فعال و پویاست و اینگونه که در اثر استمرار کودک ما طریقه وضو ساختن را یاد می گیرد.

اعمال کودکان ما ثمره واکنش ما به کارها می باشد. مقابل دید کودکان وضو گرفتن در فرهنگ دینی ما و روایات  وجود دارد و گاهی اهل بیت علیهم السلام می فرمودند: فرزندم دلبندم آبی بیاور تا من وضو بگیرم

نکته سوم آراستگی و پوشش زیبا داشتن در هنگام به ایستادن نماز است. ما در آیه شریفه آمده است که: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد؛ هرگاه می خواهید به نماز بایستید زینت های خود را به همراه داشته باشید.

زینت یعنی آراستگی.

در روایات داریم که شما همان لباس هایی که برای عید و جشن می پوشید همان لباس را برای نماز بپوشید. مستحب است لباس انسان برای نماز لباس سفید و تمیز باشد. در روایات آمده است که لباس های ما تسبیح خدا می گویند تا زمانی که چرک و آلوده نشده اند. پس لازم است که لباس مرتب استفاده کنیم. مستحب است که بانوان با زیورآلات خودشان به نماز بایستند و یا در رساله مراجع آمده است مکروه است زنی به نماز بایستد و زیورآلاتی همراهش نباشد.

بیان این مسائل به این جهت است که کودکان در خانه شاهد اعمال و رفتار والدین است و مشاهده گر انجام مقدمات نماز و آراسته شدن والدین خود می باشد.

این رفتار  والدین سبب ارزشمند شناخته شدن عمل نماز از سوی فرزندان خواهد شد. عمل بعدی این است که برای ایستادن به نماز عطر استعمال کنیم هنگام عطرزدن که عملی مستحب می باشد ثواب نماز بنا به روایات ۴۰ یا ۷۰ برابر خواهد شد، این عطرزدن علاوه بر ارزشمند ساختن کار ما و ارزش گزاری آن برای کودک، تداعی کننده حس خوشایندی نسبت به نماز خواهدبود چرا که این عمل همواه با بویی خوش برای آنها مطرح خواهد.

این چند راهکار که وقت زیادی از ما نخواهدگرفت راهکار همیشگی ما برای جلب کودکان به نماز می تواند باشد.

اسکرول به بالا