جلسه۵: وظایف والدین برای انس کودکان با نماز (۳. ارزشمندسازی نماز)

بسم الله الرحمن الرحیم

مبحث ما پیرامون پایبندی به نماز فرزندان زیر ۶ سال بود. چگونه فرزندان زیر ۶ سال خود را علاقمند به نماز کنیم؟ زمنیه های انس و علاقه را چگونه در کودکان خود ایجاد کنیم؟

مطالبی پیرامونی تمهیدات و مقدمات لازم و خوشایندسازی نماز مطرح شد.

امروز نیز راجع به ارزشمندسازی نماز بحث خواهیم نمود. فرزندان ما سیستم ارزشگذاری شخصیت شان قبل از شش سال شکل می گیرد، دستگاه یا سیستم ارزش گزاری شخصیت.

کودکان چه چیزی را ارزش و چه چیز را غیر ارزش می دانند؟ مفاهیم انتزاعی برای آنان قابل درک نمی باشد. چگونه می شود که برخی مفاهیم برای کودکان ارزش و برخی موارد بی ارزش می شود؟

کودکان توان تقلید بسیار بالایی دارند چرا که حواس کودکان بیشتر از عقل آنها عمل می کند.

بنابراین این ما هستیم که ارزش ها و ضدارزش ها را برای کودکان تعیین می کنیم، بعنوان مثال چنئ کودک در منزل حضور دارند و هر کدام به کار خود مشغول است و مادر نیز در آشپزخانه به کار خود مشغول است  و پدر نیز مشغول به کار روزانه خود در منزل است. صدای گوشی پدر به صدا در می آید، فرزندان ناگهان جلب توجه عکس العمل پدر می شوند متوجه می شوند که پدر کارش را تعطیل و به سراغ گوشی خود می رود. همین اتفاق روزی برای مادر اتفاق می افتد و چندین بار این مساله در خانه تکرار شده و کودکان آن را مدام مشاهده خواهند کرد.

بچه ها متوجه می شوندکه این کار حتما مهم است که والدینشان فعالیت خود را تعطیل و به تلفن پاسخ می دهند.

و حال می توان این رفتار را با شنیدن صدای اذان  و الله اکبر  از سوی فرزندان خانه مقایسه کرد؛ و آنها مشاهده می کنند که در قبال این صداها والدین هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهند.

چندین بار این صدا و اعمال در خاته تکرار می شود و کودک با عدم عکس العمل از سوی والدین مواجهه شده و نتیجه گیری او این خواهد بود این صدا برای آنها ارزشی ندارد.

اینگونه می شود سیستم ارزش گذاری برای کودک ما صدای تلفن را با ارزش و صدای اذان را بی ارزش تلقی می کند. گاهی برای رفتن به مهمانی لباس زیبا و بهترین را می پوشیم و خود را آماده می کنیم و تلقی کودک باارزش بودن ابن مهمانی می شود ولی هنگام ایستادن به نماز خود را آماده نکرده و بدون مقدمات و آراستگی به نماز می ایستیم و این نیز برای کودک اینگونه می شود که حتماکار مهمی نبوده است.

باید مواظب بود که رفتار ماست که چیزی را نزد کودک ما ارزشمند و یا بی ارزش می کند.

ان شالله الگوی خوبی برای فرزندان خود باشیم.

اسکرول به بالا