جلسه۸: وظایف والدین برای انس کودکان با نماز (۶. چند راهکار ساده برای دعوت (۲))

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسات پیرامون راهکارهایی که والدین باید رعایت کنند تا موجب انس و الفت کودکانشان با نماز شود، نکاتی مطرح شد. راهکارهایی همچون پخش اذان در منزل، شیرین کردن دهان کودک در هنگام پخش اذان، اقامه نماز اول وقت و …. بیان شد و اینکه این کارها باعث ارزشمندی نماز نزد کودکان خواهدشد.

راهکار دیگر عدم غفلت از نمادسازی می باشد. این به چه معناست؟ در منزل بسیاری از افراد وسایلی به عنوان تابلو وجود دارد. بیان که هویت کودکان ما را اعمال ما و وسایل اطراف آنها شکل می دهد. هنگامی که کودک تصویر گل و بلبل و …. در منزل نصب می بیند آرام آرام این جز هویت کودک می شود.

مثلا با وجود نصب وسیله ساده ای چون ساعت که کودک روزانه چندین بار به آن نگاه می کند، چرا نباید از این فرصت بهره برد و القای غیرمستقیم داشت.

یعنی باید چه کرد؟ همین ساعت می تواند با تصویری از نماز جماعت حرم ها مطهر تصویرسازی شده و سبب می شود ناخودآگاه با رویت این تصویر به صورت چندین بار در روز فرای دیدن ساعت تصویر نماز را مشاهده کند.

بعنوان مثال خانم های خانه وسایل مربوط به نماز و نمادهای مذهبی ما مثل مهر و سجاده را در محیطی خارج از دید بجهت عدم تناسب با دکور خانه مانند کشوها نگه داری می کند که اتفاقا این وسایل باید همواره مقابل دید باشد.

غرب به شدت در حال تخریب نمادهای مذهبی بوده و وسایلی دیگری را بعنوان نماد جایگزین آن در منزل ها کرده است.

می توانید با تامل در لوازم تحریر فرزندان خود که روزی چندین بار با آن سر و کار دارند مشاهده گر انواع نمادها غربی باشید که متاسفانه آرام آرام جز هویت آنان خواهد شد.

از نمادسازی نباید غفلت کرد، چرا که مساله بسیار مهمی است. حتی آنچه بعنوان اولین نماد بعد از خلقت در روی کره زمین بوجود آمد خانه خدا و یا همان کعبه بوده است که خداوند به ما القا می کند که شما از نمادسازی غفلت نکنید.

از آنجا که نمادسازی بسیار مهم است می توان با قراردادن وسایل ساده و کم هزینه در دید فرزندان به عنوان نماد قرار داد .

اسکرول به بالا