جلسه۹: وظایف والدین برای انس کودکان با نماز (۷. چند راهکار ساده برای دعوت (۳))

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما ارائه راهکار جهت ایجاد انس در کودکان نسبت به نماز بوده است. در جلسات قبل راهکارهای بسیار ساده ای مطرح گردید.

چند راهکار نیز در این جلسه مطرح خواهد شد:

راهکار دیگر نماز خواندن بر روی سجاده است، چرا با نماز خواندن بر روی سجاده ارزش گذاری ما نسبت به نماز ثابت می شود و برای این عمل بر روی یک مکان جدید ایستاده و حضور قلب من نیز بیشتر خواهد شد.

بسیار خوب است که قبل از اقامه نماز چند دقیقه بر روی سجاده خود نشسته و مانند هواپیمایی که قرار است پرواز کند قبل از آن یک مقدار می ایستد و بعد سرعت می گیرد و پرواز می کند کنار سجاده خود حتما بنشینیم.

کنار سجاده خود حتما سجاده ای برای بچه های خود پهن کنیم. هنگامی که برای آنها نیز سجاده پهن کرده اسباب بازیهای آنان را بر روی آنها قرار می دهیم و کودک به سمت این سجاده کشیده شده و با اسباب بازی های خود بازی می کند و در کنار آن نیز نیم نگاهی به سجاده و نماز خواندن ما دارد.

آرام آرام این کودک اعمال نماز و اذکار آن را فرا خواهد گرفت.

پس از پهن کردن سجاده برای خود وکودکانمان غفلت نکنیم.

کار دیگر این است که گاهی کودکان را همراه خود به مسجد برده تا اندک اندک با فضای مسجد آشنا شده و بدانند یک فضای معنوی وجود دارد که ما می توانیم در آنجا با خدای خود راز و نیاز کنیم.

و اینجا نیز اندک اندک جز هویت و جزیی از شخصیت آنها خواهد شد و کم کم هویت آنان با نماز اول وقت و نماز در مسجد عجین خواهد شد. از این مساله نیز نباید غفلت کرد.

هنگام نماز خواندن در منزل حتما در لحظات قبل از آن یک ربع تا نیم ساعت احترام و محبت خود به فرزندان را بیشتر کنیم. با وجود محبت در طول روز به گونه ای شود که قبل از اقامه نماز این محبت افزایش یابد و یا اگر در حین نماز خودشیرینی از جانب بچه ها سر زد به آنها اخم نکنیم. و یا پس از اتمام نماز آنها را در آغوش گرفته و مورد نوازش و بوسه قرار دهیم. قبل و حین و بعد از نماز کودک خود را تحویل گرفته و محبت خود نسبت به او را افزایش دهیم.

این راهکارهای ساده و بدون هزینه استمرار می خواهد تا جز هویت کودک ما قرار گیرد.

اسکرول به بالا