جلسه۴: وظایف والدین برای انس کودکان با نماز (۲. ایجاد حس خوشایند)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الهی انطقنی بالهدی و الهمنی التقوی

دومین کاری که والدین می توانند برای علاقه مند کردن فرزند نسبت به نماز خواندن ایجاد کنند، ایجاد حس خوشایند است.

همه انسان ها از چیزی کس و یا کسی که حس خوبی نسبت به آن دارند، خوششان می آید.

اگر بتوانیم کنار نماز و عبادت یک حس خوب ایجاد کرد، فرزند نسبت به آن حس، گرایش و علاقه پیدا می کند.

به طور مثال، نیازی نیست که به فرزند دختر بگویید که چادر چیز خوبیست و حرمت دارد. وقتی مادری چادری که در هوای گرم بیرون از منزل بوده به خانه بر می گردد؛ اظهار خستگی و عرق  می کند و چادر را به گوشه ای پرت می کند. فرزند نسبت به چادر رل دست و پا گیر می داند، حس بدی پیدا می کند و از آن بدش می آید و بالعکس یعنی اگر مادر با چادر با احترام برخورد کند، فرزند نیز حس خوبی به چادر پیدا می کند.

همچین حسی را می شود برای نماز ایجاد کرد. به عنوان مثال: بچه های ۷تا ۹ ماه نسبت به صداها واکنش نشان می دهند. مادری که می خواهد نماز بخواند اما فرزندش گریه می کند و به او بی محلی می کند. وقتی بچه می بیند که به او بی اعتنایی می کند، به نماز حس بدی پیدا می کند. کار درست این است که مادر به بچه توجه و او را نوازش کند.

یا هنگامی که بچه چهار دست و پا راه می رود، اگر هنگام نماز خواندن پدر، بخواهد مهر را بردارد، پدر سریع مهر را دست می گیرد. فرزند نسبت به همچین کاری حس بد پیدا خواهد کرد. بهتر است در چنین مواقعی یک مهر از چوب یا سنگ داشته باشیم تا بچه با آن بازی کند و یک مهر زاپاس تا پدر نمازش را بخواند.

یا وقتی که بچه راه رفتن را یاد گرفت و هنگام نماز خواندن پدر یا مادر، بچه سوار بر دوش یکی از آن دو شد، والد سر از سجده بر می دارد و فرزند به زمین می افتد و نسبت به این عمل پدر یا مادرش حس ناخوشایند کسب می کند. چه بهتر که والدین نماز را یک مقدار طولانی تر کنند.

اگر پدر یا مادر در خانه در حال بازی با فرزند بودند و وقت نماز شد، والدین سریع به سمت نماز خواندن نروند، ممکن است احساس نامطلوب به نماز پیدا کند. خوب است که پدر یا مادر هنگام نماز به فرزند خود بگویند دختر/ پسر گلم الآن وقت نماز است اما من به احترام شما بازی را ادامه می دهم و بعد اگر دوست داشتی بیا باهم نماز بخوانیم. پس بلافاصله نباید بازی با فرزند را قطع کرد.

در نتیجه باید در بچه ها حس خوشایند و مطلوب به نماز ایجاد کرد.

اسکرول به بالا