ضمن خدمت «راه روشن» ۱

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
رایگان

مخاطبان:

کلیه کارکنان (مدیران، دبیران، کارشناسان و مشمولان) ستاد اقامه نماز سراسر کشور

مدت زمان آموزش و شیوه اجرا:

۲۴ ساعت (۱۲ساعت حضوری ، ۱۲ ساعت غیرحضوری مجازی و مطالعاتی پژوهشی)

مقدمه:

آﻣﻮزش ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ و اﺳﺘﻤﺮار آن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز شدن و ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎری ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی ﻣﺜﺒـﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه ابتدا در ﻛﺎرﻛﻨﺎن و آنگاه دیگر مخاطبان ﻣﻲﺷﻮد. دانش،‌ آشکارترین وسیله عزّت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی، توانایی است.

در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری امام خامنه ­ای آمده است:

«معنویّت و اخلاق، جهت‌دهنده‌ی همه‌ی حرکت ها و فعّالیّت های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای مادّی، بهشت می­سازد و نبودن آن حتّی با برخورداری مادّی، جهنّم می‌آفریند».

لذا ﺑﺮاﺳﺎس بیانیه گام دوم که به ‌مثابه منشوری برای «خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» که «انقلاب را «به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی (ارواحنافداه) هست» نزدیک خواهد کرد و بر اساس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده ۴ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻨـﺪ ۲ – ۴ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزﺷ ـﯽ ﺳـﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز (ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱.۰۱.۱۳۴۵۵۷ ﻣﻮرخ ۱۴۰۱/۸/۹) و ﻟﺰوم آﻣﻮزش، ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی کارکنان ﺳـﺘﺎد اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻫـﺎ و ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺳـﺘﺎد اﻗـﺎﻣﻪ ﻧﻤـﺎز، سرفصل­ های آموزشی را به شرح ذیل برای کارکنان خود لحاظ کنند.

امید آنکه کلیه کارکنان ستاد ضمن بهره گیری از تجربه‌ها و عبرتهای گذشته و به کارگیری روحیه‌ی انقلابی و عمل جهادی و استفاده از ظرفیّت های طبیعی و انسانی کم‌نظیر در پیشرفت معنوی کشور، علاوه بر توجه به ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ و مهارت و روزآﻣﺪ ﺷـﺪن آگاهی و مهارت و اﻃﻼﻋﺎت خود با اخلاق محوری سهم به سزایی در اﻧﮕﻴﺰه مندی ﺑﺮای اداﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎی ﻣﺤﻮﻟـﻪ داشته و باعث ارتباط مؤثر و کارآمد و استفاده از ظرفیت های بالقوه می­ شود، چرا که و در جامعه منتظر، مدیران مصلح خود باید مصلح که صالح باشند تا با گفتار و رفتار خود، الگوی علمی و عملی دیگران و جامعه اسلامی باشند.

1 در مورد “ضمن خدمت «راه روشن» ۱”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
اسکرول به بالا